Konsultacijos

Padedame savo klientams efektyviau valdyti finansus, tvarkyti mokestinius klausimus, pasinaudoti lengvatomis. Kreipkit?s ? mus, jei jums reikia patarimo kaip

  • teisingai apskai?iuoti gyventoj? pajam?, socialinio draudimo ir sveikatos draudimo mokes?ius
  • pritaikyti neapmokestinam?j? pajam? dyd?;
  • pasinaudoti lengvatomis rengiant investicin? projekt? ar mokslin? tiriam?j? darb?.

Taip pat patarsime ?mon?s steigimo ir kapitalo formavimo klausimais, apskaityti prid?tin?s vert?s mokest? (PVM).

In Archive