Darbo užmokestis

Galime pilnai tvarkyti jūsų įmonės darbo užmokesčio apskaitą:

  • apskaičiuoti darbo užmokestį darbuotojams;
  • parengti darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius;
  • pateikti deklaracijas Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai;
  • parengti pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį.