Apie

Teikiame profesionalias buhalterin?s apskaitos paslaugas ir konsultacijas ?mon?ms. Kreipkit?s ? mus jei Jums reikalinga:

  • pirkim? apskaita;
  • pardavim? apskaita;
  • kasos pajam? ir išlaid? orderi? apskaita;
  • mok?jimo pavedim? apskaita;
  • avanso apyskait? apskaita;
  • ilgalaikio turto nusid?v?jimo apskai?iavimas.

Suformuojame reikalingas ataskaitas, pranešimus ir pateikiame atsakingoms institucijoms. Klientams paruošiame:

  • deklaracijas mokes?i? inspekcijai;
  • pranešimus Sodrai;
  • ataskaitas Statistikos departamentui;
  • metin? finansin? atskaitomyb?.
In Archive