Apskaita

Visos įmonių buhalterijos apskaitos paslaugos.

Darbo užmokestis

Darbo užmokesčio apskaita, žiniaraščiai, deklaracijos, pažymos.

Konsultacijos

Konsultacijos įmonių finansų ir mokesčių klausimais.